Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Xét nghiệm nt-probnp trong chẩn đoán suy tim

Xét nghiệm nt-probnp trong chẩn đoán suy tim

XN-NT—proBNP-TRONG-CHAN-DOAN-SUY-TIM.pdf

Advertisements

Check Also

Khảo sát kiến thức người chăm sóc trẻ nhiễm hiv và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị tại phòng khám ngoại trú nhi bệnh viện an giang

KHAO-SAT-KIEN-THUC-NGUIO-CHAM-SOC-TRE-NHIEM-HIV-VA-CAC-YEU-TO-ANH-HUONG-DEN-TUAN-THU-DIEU-TRI-TAI-PK-NGOAI-TRU-NHI-BVAG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *