Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003 / Vài nhận định lâm sàng bệnh nhân lao nhiễm hiv năm 2001

Vài nhận định lâm sàng bệnh nhân lao nhiễm hiv năm 2001

VAI-NHAN-DINH-LAM-SANG-BENH-NHAN-LAO-NHIEM-HIV-NAM-2011.pdf

Advertisements

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *