Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / Tương quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm với áp lực tĩnh mạch trung tâm

Tương quan giữa đường kính tĩnh mạch chủ dưới đo bằng siêu âm với áp lực tĩnh mạch trung tâm

1-tuong-quan-giua-duong-kinh-tinh-mach-chu-duoi-do-bang-sieu-am-voi-ap-luc-tinh-mach-trung-tam

Advertisements

Check Also

Cách chuyển dạng số liệu ra phân phối chuẩn

19-cach-chuyen-dang-so-lieu Advertisements