Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / Tỉ lệ hiện hành và nguyên nhân tăng ferritin máu ở người lớn tại bệnh viện an giang

Tỉ lệ hiện hành và nguyên nhân tăng ferritin máu ở người lớn tại bệnh viện an giang

TY-LE-HIEN-HANH-VA-NGUYEN-NHAN-TANG-FERRITIN-MAU-O-NGUOI-LON-TAI-BENH-VIEN-AN-GIANG.pdf

Advertisements

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *