Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2005 / THỬ ÁP DỤNG BẢNG ĐIỂM ALVARADO TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP

THỬ ÁP DỤNG BẢNG ĐIỂM ALVARADO TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP

THU-AP-DUNG-BANG-DIEM-ALVARADO-TRONG-CHAN-DOAN-VIEM-RUOT-THUA-CAP.pdf

Advertisements

Check Also

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHIẾU KHỐI XOANG SÀNG VÀO Ổ MẮT TRÊN PHIM X QUANG

NGHIEN-CUU-KY-THUAT-CHIEU-KHOI-XOANG-SANG-VAO-O-MAT-TREN-PHIM-X-QUANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *