Home / Thông Báo / THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BỆNH VIỆN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015
ĐỀ NGHỊ CÁC CÁ NHÂN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TRÚNG TUYẾN LIÊN HỆ BỆNH
VIỆN KÝ HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC THEO SỰ PHÂN CÔNG CỦA BỆNH
VIỆN. THEO TINH THẦN THÔNG BÁO

Advertisements

Check Also

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM CÁ NHÂN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I TẠI BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG NĂM 2015

BANG_TONG_HOP_DIEM_XET_TUYEN_NAM_2015.pdf Advertisements