Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Tần suất bệnh lý hemoglobin trên các bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện an giang

Tần suất bệnh lý hemoglobin trên các bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện an giang

TAN-SUAT-BENH-LY-HEMOGLOBIN-TREN-CAC-BN-DEN-KHAM-BENH-TAI-BVAG.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá thủ thuật cầm máu mũi sau giữa mèche bông cầu và bóng sonde foley

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *