Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2007 / Sử dụng muối natri clorua 3% kết hợp với lactate ringer trong chống sốc sốt xuất huyết dengue

Sử dụng muối natri clorua 3% kết hợp với lactate ringer trong chống sốc sốt xuất huyết dengue

SU-DUNG-MUOI-NATRI-CLORUA-3-PHAN-TRAM-KET-HOP-VOI-LACTATE-RINGER-TRONG-CHONG-SOC-SXH-DENGUE.pdf

Advertisements

Check Also

Tương quan giữa giá trị chẩn đoán định vị điện tâm đồ với chụp mạch vành cản quang trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên

TUONG-QUAN-GIUA-GIA-TRI-CHAN-DOAN-DINH-VI-DIEN-TAM-DO-VOI-CHUP-MACH-VANH-CAN-QUANG-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-ST-CHENH-LECH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *