Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Sự an toàn ở người cho tiểu cầu qua máy chiết tách tiểu cầu tự động

Sự an toàn ở người cho tiểu cầu qua máy chiết tách tiểu cầu tự động

SU-AN-TOAN-O-NGUOI-CHO-TIEU-CAU-QUA-MAY-CHIET-TACH-TIEU-CAU-TU-DONG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *