Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Sốc điện đồng bộ trong điều trị khẩn cấp rối loạn nhịp nhanh

Sốc điện đồng bộ trong điều trị khẩn cấp rối loạn nhịp nhanh

SOC-DIEN-DONG-BO-TRONG-DIEU-TRI-KHAN-CAP-ROI-LOAN-NHIP-NHANH.pdf

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *