Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2004 / SO SÁNH TÁC DỤNG GÂY TÊ TỦY SỐNG GIỮA MARCAIN + FENTANYL VÀ MARCAIN ĐƠN THUẦN TRONG PHẨU THUẬT LẤY THAI

SO SÁNH TÁC DỤNG GÂY TÊ TỦY SỐNG GIỮA MARCAIN + FENTANYL VÀ MARCAIN ĐƠN THUẦN TRONG PHẨU THUẬT LẤY THAI

SO-SANH-TAC-DUNG-GAY-TE-TUY-SONG-GIUA-MARCANE—FENTANYL-VA-MARCANE-DON-THUAN-TRONG-PHAU-THUAT-LAY-THAI.pdf

Advertisements

Check Also

AN ULTRASOUND SCORING SYSTEM TO PREDICT OF DEVELOPING SHOCK FOR DENGUE HEMORRHAGIC FEVER

ULTRASOUND-IN-THE-EMERGENCY-DEPARTMENT.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *