Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2012 / SO SÁNH PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI THEO TRÌNH TỰ VỚI PHÁC ĐỒ BỘ BA CHUẨN: MỘT THỬ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG, NGẪU NHIÊN

SO SÁNH PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI THEO TRÌNH TỰ VỚI PHÁC ĐỒ BỘ BA CHUẨN: MỘT THỬ NGHIỆM ĐỐI CHỨNG, NGẪU NHIÊN

Trương Văn Lâm, Mai Thanh Bình, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Kim Lợi, Nguyễn Ngọc Rạng

SO-SANH-PHAC-DO-DIEU-TRI-NHIEM-HELICOBACTER-PYLORI-THEO-TRINH-TU-VOI-PHAC-DO-BO-3-CHUAN.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *