Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2010 / SO SÁNH KỸ THUẬT LICHTENSTEIN VỚI KỸ THUẬT BASSINI TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

SO SÁNH KỸ THUẬT LICHTENSTEIN VỚI KỸ THUẬT BASSINI TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

SO-SANH-KY-THUAT-LICHTENSTEIN-VOI-KY-THUAT-BASSINI-TRONG-DIEU-TRI-THOAT-VI-BEN.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ THỦ THUẬT CẦM MÁU MŨI SAU GIỮA MÈCHE BÔNG CẦU VÀ BÓNG SONDE FOLEY

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *