Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2008 / So sánh kỹ thuật inolipa và kỹ thuật sequencing trong việc xác định genotype hcv

So sánh kỹ thuật inolipa và kỹ thuật sequencing trong việc xác định genotype hcv

SO-SANH-KY-THUAT-INOLIPA-VA-KY-THUAT-SEQUENCING-TRONG-VIEC-XAC-DINH-GENOTYPE-HCV.pdf

Advertisements

Check Also

Chẩn đoán các giai đoạn của viêm gan b mạn ở bệnh nhân có alt cao tại khoa khám bệnh

CHAN-DOAN-CAC-GIAI-DOAN-CUA-VIEM-GAN-B-MAN-O-BN-CO-ALT-CAO-TAI-KHOA-KHAM-BENH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *