Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2012 / SO SÁNH HIỆU QUẢ GÂY TÊ TRONG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN GIỮA 2 PHƯƠNG PHÁP XỊT TÊ VÀ ĐẶT MÈCHE

SO SÁNH HIỆU QUẢ GÂY TÊ TRONG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN GIỮA 2 PHƯƠNG PHÁP XỊT TÊ VÀ ĐẶT MÈCHE

Chuyên đề Điều dưỡng:
Võ Quang Trí, Lê Thị Hoàng Khải, Lý Thị Xinh

SO-SANH-HIEU-QUA-GAY-TE-TRONG-NOI-SOI-CHAN-DOAN-GIUA-2-PHUONG-PHAP-XIT-TE-VA-DAT-MECHE.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬN ĐỘNG SỚM TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *