Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / So sánh hiệu quả của ciprofloxacin và ceftriaxone trong điều trị bệnh thương hàn đa kháng người lớn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

So sánh hiệu quả của ciprofloxacin và ceftriaxone trong điều trị bệnh thương hàn đa kháng người lớn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

SO-SANH-HIEU-QUA-CUA-CIPROFLOXACIN-VA-CEFTRIAXONE-TRONG-DIEU-TRI-BENH-THUONG-HAN-DA-KHANG-NGUOI-LON-TAI-KHOA-TRUYEN-NHIEM-BVDKTTAG.pdf

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *