Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2003 / SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA AZITHROMYCIN VÀ CEFTRIAXONE TRONG ĐIỀU TRỊ THƯƠNG HÀN KHÔNG BIẾN CHỨNG Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN AN GIANG

SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA AZITHROMYCIN VÀ CEFTRIAXONE TRONG ĐIỀU TRỊ THƯƠNG HÀN KHÔNG BIẾN CHỨNG Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN AN GIANG

SO-SANH-HIEU-QUA-CUA-AZITHROMYCIN-VA-CEFTRIAXONE-TRONG-DIEU-TRI-THUONG-HAN-KHONG-BIEN-CHUNG-O-TRE-EM-TAI-KHOA-NHI-BVAG.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỊP NHANH VÀO LẠI TRONG HỘI CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *