Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / So sánh điều trị pam liều thấp so với liều cao ở bệnh nhân ngộ độc phospho hữu cơ

So sánh điều trị pam liều thấp so với liều cao ở bệnh nhân ngộ độc phospho hữu cơ

SO-SANH-DIEU-TRI-PAM-LIEU-THAP-SO-VOI-LIEU-CAO-O-BENH-NHAN-NGO-DOC-PHOSPHO-HUU-CO.pdf

Check Also

So sánh tỉ lệ sót nhau sau sinh của 2 phương pháp sổ nhau tích cực và cổ điển

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *