Home / Thông tin Y tế / Văn bản hành chính / QUYẾT ĐỊNH (VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG”)

QUYẾT ĐỊNH (VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG”)

QD-vv-ban-hanh-tl-chuyen-mon-Huong-_dan-chan-doan-va-dt-cac-benh-ve-di-ung-mien-dich-lam-sang.pdf

Advertisements

Check Also

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VIRUS CORONA (MERS-CoV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *