Home / Các khoa phòng / Phòng tổ chức cán bộ / Phòng tổ chức cán bộ

Phòng tổ chức cán bộ

3
– Trưởng phòng: ThS.BS Trần Văn Quốc

CƠ CẤU TỔ CHỨC:
⦁ Nhân lực: phòng có 8 CBVC, trong đó có 1 ThS.BS, 1 Cử nhân
⦁ Ban Chủ nhiệm:

– Phó trưởng phòng:
⦁ Các bộ phận:
1. Quản lý nhân lực:
– Lao động tiền lương – Quản lý hồ sơ nhân lực
– Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.
– Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
2. Đào tạo – quy hoạch cán bộ:
3. Bảo vệ chính trị nội bộ
4. VP Đảng ủy
5. VP Công đoàn
6. Văn thư lưu trữ
SLOGAN: “Khách quan – Trung thực – Chính xác”
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
Nhiệm vụ:
1. Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực ;
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch;
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng;
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện;
6. Tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;
7. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết;
8. Quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện; bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
THÀNH TÍCH
Với một tập thể luôn đoàn kết và nhiệt huyết, phòng Tổ chức cán bộ liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc” (2007 – 2015) và nhiều giấy khen của Bệnh viện và Sở Y tế
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
⦁ Xây dựng đội ngũ CBVC bệnh viện tinh gọn, chuyên nghiệp
⦁ Hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHÒNG

1
                                               Tập thể Phòng Tổ Chức Cán Bộ
2
                                                  Tập thể Phòng Tổ Chức Cán Bộ

 

Advertisements