Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Phẫu thuật tạo hình khuyết cánh mũi, trụ vách mũi theo phương pháp xuslov

Phẫu thuật tạo hình khuyết cánh mũi, trụ vách mũi theo phương pháp xuslov

PHAU-THUAT-TAO-HINH-KHUYET-CANH-MUI—TRU-VACH-MUI-THEO-PHUONG-PHAP-XUSLOV.pdf

Advertisements

Check Also

Nghiên cứu kỹ thuật chiếu khối xoang sàng vào ổ mắt trên phim x quang

NGHIEN-CUU-KY-THUAT-CHIEU-KHOI-XOANG-SANG-VAO-O-MAT-TREN-PHIM-X-QUANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *