Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2007 / Phẫu thuật sụp mi: một phương pháp mới cải biên

Phẫu thuật sụp mi: một phương pháp mới cải biên

PHAU-THUAT-SUP-MI—MOT-PHUONG-PHAP-MOI-CAI-BIEN.pdf

Advertisements

Check Also

Tương quan giữa giá trị chẩn đoán định vị điện tâm đồ với chụp mạch vành cản quang trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên

TUONG-QUAN-GIUA-GIA-TRI-CHAN-DOAN-DINH-VI-DIEN-TAM-DO-VOI-CHUP-MACH-VANH-CAN-QUANG-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-ST-CHENH-LECH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *