Home / Bài giảng / Thống kê Y học / PHÂN TÍCH SỐNG SÓT (SURVIVAL ANALYSIS)

PHÂN TÍCH SỐNG SÓT (SURVIVAL ANALYSIS)

PHAN-TICH-SONG-SOT.pdf

Advertisements

Check Also

SÁCH THỐNG KÊ Y HỌC TS RẠNG

SACH_THONG_KE_Y_HOC_TS_RANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *