Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Nhận xét sự thay đổi mạch, huyết áp và dung tích hồng cầu sau khi điều trị sốc ở bệnh nhân bị hội chứng sốc dengue

Nhận xét sự thay đổi mạch, huyết áp và dung tích hồng cầu sau khi điều trị sốc ở bệnh nhân bị hội chứng sốc dengue

NHAN-XET-SU-THAY-DOI-MACH-HUYET-AP-VA-DUNG-TICH-HONG-CAU-SAU-KHI-DIEU-TRI-SOC-O-BENH-NHAN-BI-HOI-CHUNG-SOC-DENGUE.pdf

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *