Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2003 / NHẬN XÉT SỰ THAY ĐỔI MẠCH, HUYẾT ÁP VÀ DUNG TÍCH HỒNG CẦU SAU KHI ĐIỀU TRỊ SỐC Ở BỆNH NHÂN BỊ HỘI CHỨNG SỐC DENGUE

NHẬN XÉT SỰ THAY ĐỔI MẠCH, HUYẾT ÁP VÀ DUNG TÍCH HỒNG CẦU SAU KHI ĐIỀU TRỊ SỐC Ở BỆNH NHÂN BỊ HỘI CHỨNG SỐC DENGUE

NHAN-XET-SU-THAY-DOI-MACH-HUYET-AP-VA-DUNG-TICH-HONG-CAU-SAU-KHI-DIEU-TRI-SOC-O-BENH-NHAN-BI-HOI-CHUNG-SOC-DENGUE.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỊP NHANH VÀO LẠI TRONG HỘI CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *