Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Nhận xét các trường hợp ong đốt tại khoa nội bv an giang trong 2 năm 2002 – 2003

Nhận xét các trường hợp ong đốt tại khoa nội bv an giang trong 2 năm 2002 – 2003

NHAN-XET-CAC-TRUONG-HOP-ONG-DOT-TAI-KHOA-NOI-BV-AN-GIANG-TRONG-2-NAM-2002—2003.pdf

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *