Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Nhân một trường hợp khâu nối thành công một cánh tay bị đứt lìa đoạn 1/3 giữa

Nhân một trường hợp khâu nối thành công một cánh tay bị đứt lìa đoạn 1/3 giữa

NHAN-1-TRUONG-HOP-KHAU-NOI-THANH-CONG-1-CANH-TAY-BI-DUT-LIA-DOAN-1-PHAN-3-GIUA.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá thủ thuật cầm máu mũi sau giữa mèche bông cầu và bóng sonde foley

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *