Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2003 / NHÂN 7 TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH BUỒNG TRỨNG PHẢI

NHÂN 7 TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH BUỒNG TRỨNG PHẢI

NHAN-7-TRUONG-HOP-TON-THUONG-DONG-MACH-BUONG-TRUNG-PHAI.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHỊP NHANH VÀO LẠI TRONG HỘI CHỨNG WOLFF PARKINSON WHITE

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *