Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2006 / NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN LÁCH TRONG VỠ LÁCH CHẤN THƯƠNG

NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN LÁCH TRONG VỠ LÁCH CHẤN THƯƠNG

NHAN-2-TRUONG-HOP-BAO-TON-LACH-TRONG-VO-LACH-CHAN-THUONG.pdf

Advertisements

Check Also

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHUYẾT HỖNG VÒM SỌ BẰNG MẢNH GHÉP TỰ THÂN BẢO QUẢN –33O C TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

PHAU-THUAT-TAO-HINH-KHUYET-HONG-VOM-SO-BANG-MANH-GHEP-TU-THAN-BAO-QUAN—330C-TAI-BVDKTTAG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *