Home / Hội nghị Khoa học / Nghiên cứu / NHÂN 10 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG

NHÂN 10 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG

nhan-10-truong-hop-pt-chan-thuong-cot-song.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẮC MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

NHyEN_MoT_TRNG_HP_TC_MZCH_MZC_TREO.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *