Home / Hội nghị Khoa học / Nghiên cứu / NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH SIÊU ÂM KHỚP BÀN NGÓN CHÂN I TRONG BỆNH GÚT

NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH SIÊU ÂM KHỚP BÀN NGÓN CHÂN I TRONG BỆNH GÚT

nghien-cuu-hinh-anh-sieu-am-khop-ban-ngon-chan.pdf

Advertisements

Check Also

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẮC MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG

NHyEN_MoT_TRNG_HP_TC_MZCH_MZC_TREO.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *