Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2006 / MŨI MAY B-LYNCH TRONG ĐIỀU TRỊ BĂNG HUYẾT SAU SANH NẶNG DO ĐỜ TỬ CUNG

MŨI MAY B-LYNCH TRONG ĐIỀU TRỊ BĂNG HUYẾT SAU SANH NẶNG DO ĐỜ TỬ CUNG

MUI-MAY-B-LYNCH-TRONG-DIEU-TRI-BANG-HUYET-SAU-SANH-NANG-DO-DO-TU-CUNG.pdf

Advertisements

Check Also

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHUYẾT HỖNG VÒM SỌ BẰNG MẢNH GHÉP TỰ THÂN BẢO QUẢN –33O C TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

PHAU-THUAT-TAO-HINH-KHUYET-HONG-VOM-SO-BANG-MANH-GHEP-TU-THAN-BAO-QUAN—330C-TAI-BVDKTTAG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *