Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / Mối tương quan giữa suy tim độ i – ii do tăng huyết áp và siêu âm tim

Mối tương quan giữa suy tim độ i – ii do tăng huyết áp và siêu âm tim

MOI-TUONG-QUAN-GIUA-SUY-TIM-DO-I-II-DO-TANG-HUYET-AP-VA-SIEU-AM-TIM.pdf

Check Also

Nhân một trường hợp nhịp nhanh vào lại trong hội chứng wolff parkinson white

NHAN-1-TRUONG-HOP-NHIP-NHANH-VAO-LAI-TRONG-HOI-CHUNG-WOLFF-PARKINSON-WHITE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *