Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2007 / Mối liên hệ giữa khám thai trước sanh và tiền sản giật nặng tại an giang

Mối liên hệ giữa khám thai trước sanh và tiền sản giật nặng tại an giang

MOI-LIEN-HE-GIUA-KHAM-THAI-TRUOC-SANH-VA-TIEN-SAN-GIAT-NANG-TAI-AG.pdf

Check Also

Tương quan giữa giá trị chẩn đoán định vị điện tâm đồ với chụp mạch vành cản quang trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên

TUONG-QUAN-GIUA-GIA-TRI-CHAN-DOAN-DINH-VI-DIEN-TAM-DO-VOI-CHUP-MACH-VANH-CAN-QUANG-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-ST-CHENH-LECH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *