Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2007 / Mối liên hệ giữa khám thai trước sanh và tiền sản giật nặng tại an giang

Mối liên hệ giữa khám thai trước sanh và tiền sản giật nặng tại an giang

MOI-LIEN-HE-GIUA-KHAM-THAI-TRUOC-SANH-VA-TIEN-SAN-GIAT-NANG-TAI-AG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *