Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2008 / KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ 5 TRƯỜNG HỢPVỠ XOANG TRÁN DO CHẤN THƯƠNG KIỂU SỤP KHỐI MŨI TRÁN BẰNG PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA TT AN GIANG

KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ 5 TRƯỜNG HỢPVỠ XOANG TRÁN DO CHẤN THƯƠNG KIỂU SỤP KHỐI MŨI TRÁN BẰNG PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIÊN ĐA KHOA TT AN GIANG

KINH-NGHIEM-DIEU-TRI-5-TRUONG-HOP-VO-XOANG-TRAN-DO-CHAN-THUONG-KIEU-SUP-KHOI-MUI-TRAN-BANG-PHAU-THUAT-CHINH-HINH-TAI-BVDKTTAG.pdf

Advertisements

Check Also

CHẨN ĐOÁN CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VIÊM GAN B MẠN Ở BỆNH NHÂN CÓ ALT CAO TẠI KHOA KHÁM BỆNH

CHAN-DOAN-CAC-GIAI-DOAN-CUA-VIEM-GAN-B-MAN-O-BN-CO-ALT-CAO-TAI-KHOA-KHAM-BENH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *