Home / Tài liệu - Văn bản / Tập huấn MERS_CoV / KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG BỆNH VIỆN ĐỐI VỚI MERS_CoV

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG BỆNH VIỆN ĐỐI VỚI MERS_CoV

 

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG BỆNH VIỆN ĐỐI VỚI MERS_CoV

 

TINH_HINH_DICH_MERS_COV_VA_BAI_HOC_KINH_NGHIEM.pptx

Advertisements

Check Also

TÌNH HÌNH DỊCH MERS_CoV VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *