Home / Các khoa phòng / Khoa nôi thần kinh / Khoa nôi thần kinh

Khoa nôi thần kinh

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa thần kinh có 06 bác sĩ và 19 điều dưỡng

 1  2  3
Trưởng khoa Phó khoa Điều dưỡng trưởng
Tập Thê Khoa Nội Thần Kinh
Tập Thê Khoa Nội Thần Kinh

I.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Khám và điều trị nội – ngoại trú bệnh nội thần kinh

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, truyền thông giáo dục sức khỏe.

III.CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT:

          Khoa nằm ở tầng 7 bệnh viện 600 giường

          Khoa có tổng số 9 phòng 6 gường và 6 phòng 2 giường

IV.TRANG THIẾT BỊ Y TẾ:

01 bơm điện

2 máy monitor.
V.CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Nghiên cứu khoa học: đã thực hiện các đề tài như sau

  1. Mối liên quan giữa microalbumin niệu và nhồi máu não
  2. Nhân 02 trường hợp hội chứng fahr.
  3. Mối liên quan giữa D-dimer và nhồi máu não.
  4. Có nên thay kim luồn mỗi 12 giờ?
  5. Nhân một trường hợp ngộ độ cà độc dược

6. Nhân một trường hợp nhồi máu não ở người trẻ có sử dụng heroin

Advertisements