Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2010 / KHẢO SÁT TẦN SUẤT CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ (BMI) VÀ HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ (HCCH) Ở NGƯỜI LỚN

KHẢO SÁT TẦN SUẤT CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ (BMI) VÀ HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ (HCCH) Ở NGƯỜI LỚN

KHAO-SAT-TAN-SUAT-CHI-SO-KHOI-CO-THE—BMI-VA-HOI-CHUNG-CHUYEN-HOA-O-NGUOI-LON.pdf

Advertisements

Check Also

ĐÁNH GIÁ THỦ THUẬT CẦM MÁU MŨI SAU GIỮA MÈCHE BÔNG CẦU VÀ BÓNG SONDE FOLEY

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *