Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2010 / Khảo sát tần suất chỉ số khối cơ thể (bmi) và hội chứng chuyển hoá (hcch) ở người lớn

Khảo sát tần suất chỉ số khối cơ thể (bmi) và hội chứng chuyển hoá (hcch) ở người lớn

KHAO-SAT-TAN-SUAT-CHI-SO-KHOI-CO-THE—BMI-VA-HOI-CHUNG-CHUYEN-HOA-O-NGUOI-LON.pdf

Check Also

Đánh giá thủ thuật cầm máu mũi sau giữa mèche bông cầu và bóng sonde foley

DANH-GIA-THU-THUAT-CAM-MAU-MUI-SAU-GIUA-MECHE-BONG-CAU-VA-BONG-SONDE-FOLEY.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *