Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2011 / KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TROPONIN T TRONG BỆNH SUY THẬN MẠN

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TROPONIN T TRONG BỆNH SUY THẬN MẠN

KHAO-SAT-NONG-DO-TROPONIN-T-TRONG-BENH-SUY-THAN-MAN.pdf

Advertisements

Check Also

SO SÁNH TỈ LỆ SÓT NHAU SAU SINH CỦA 2 PHƯƠNG PHÁP SỔ NHAU TÍCH CỰC VÀ CỔ ĐIỂN

SO-SANH-TI-LE-SOT-NHAU-SAU-SINH-CUA-2-PHUONG-PHAP-SO-NHAU-TICH-CUC-VA-CO-DIEN.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *