Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2012 / Khảo sát kiến thức và thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con rạ điều trị tại khoa nhi bệnh viện an giang

Khảo sát kiến thức và thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con rạ điều trị tại khoa nhi bệnh viện an giang

Chuyên đề điều dưỡng:
Trương Hoàng Mối, Võ Thị Kim Hoàn và Trương T Kim Hoàn

KHAO-SAT-KIEN-THUC-VA-THUC-TRANG-NUOI-CON-BANG-SUA-ME-CUA-CAC-BA-ME-CO-CON-RA-DIEU-TRI-TAI-KHOA-NHI-BVAG.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *