Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2007 / Khảo sát bệnh tăng huyết áp ở người lớn tại huyện thọai sơn

Khảo sát bệnh tăng huyết áp ở người lớn tại huyện thọai sơn

KHAO-SAT-BENH-TANG-HUYET-AP-O-NGUOI-LON-TAI-HUYEN-THOAI-SON.pdf

Advertisements

Check Also

Tương quan giữa giá trị chẩn đoán định vị điện tâm đồ với chụp mạch vành cản quang trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên

TUONG-QUAN-GIUA-GIA-TRI-CHAN-DOAN-DINH-VI-DIEN-TAM-DO-VOI-CHUP-MACH-VANH-CAN-QUANG-TRONG-NHOI-MAU-CO-TIM-CAP-ST-CHENH-LECH.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *