Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2005 / KHẢO SÁT BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÀU Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

KHẢO SÁT BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER MÀU Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

KHAO-SAT-BE-DAY-LOP-NOI-TRUNG-MAC-DONG-MACH-CANH-BANG-SIEU-AM-DOPPLER-MAU-O-BN-BENH-DONG-MACH-VANH.pdf

Advertisements

Check Also

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHIẾU KHỐI XOANG SÀNG VÀO Ổ MẮT TRÊN PHIM X QUANG

NGHIEN-CUU-KY-THUAT-CHIEU-KHOI-XOANG-SANG-VAO-O-MAT-TREN-PHIM-X-QUANG.pdf Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *