Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Kết quả sớm điều trị trĩ nội độ 3 và 4 theo phương pháp hussein tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Kết quả sớm điều trị trĩ nội độ 3 và 4 theo phương pháp hussein tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Lê Huy Cường, Nguyễn Văn Ngãi, Phan Văn Bé, và Phạm Hòa Lợi

KET-QUA-SOM-DIEU-TRI-TRI-NOI-DO-3-VA-4-THEO-PHUONG-PHAP-HUSSEIN-TAI-BVDKTTAG.pdf

Advertisements

Check Also

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *