Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Hút thuốc lá thụ động gây nguy cơ sinh non

Hút thuốc lá thụ động gây nguy cơ sinh non

Nguyễn Ngọc Rạng và Dương Thanh Long

HUT-THUOC-LA-THU-DONG-GAY-NGUY-CO-SINH-NON.pdf

Check Also

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *