Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / [HNKHĐD] BÀI 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN TỪ BỆNH VIỆN HUYỆN LÊN BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG

[HNKHĐD] BÀI 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN TỪ BỆNH VIỆN HUYỆN LÊN BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG

BAI4HNKHD-KHAO_SAT_CHUYEN_VIEN_CTCH.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *