Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / [hnkhđd] bài 4: kết quả khảo sát đặc điểm các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện đktt an giang

[hnkhđd] bài 4: kết quả khảo sát đặc điểm các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện đktt an giang

BAI4HNKHD-KHAO_SAT_CHUYEN_VIEN_CTCH.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *