Home / Báo cáo Nghiên cứu Khoa học / Báo cáo năm 2014 / [HNKHĐD] BÀI 3: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC NGƯỜI NUÔI BỆNH VỀ BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI KHOA NỘI THẦN KINH – BVĐKTTAG

[HNKHĐD] BÀI 3: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC NGƯỜI NUÔI BỆNH VỀ BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI KHOA NỘI THẦN KINH – BVĐKTTAG

BAI3HNKHD-DANH_GIA_KIEN_THUC_NGUOI_NHA_NOI_TK.pdf

Advertisements

Check Also

[HNKHĐD] BÀI 7: NHẬN XÉT BỐN TRƯỜNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI CÓ HOẶC KHÔNG TRÀN KHÍ DƯỚI DA DO THỦ THUẬT VÀ CHĂM SÓC TẠI KHOA ICU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *