Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2014 / [hnkhđd] bài 3: đánh giá kiến thức người nuôi bệnh về bệnh tai biến mạch máu não tại khoa nội thần kinh – bvđkttag

[hnkhđd] bài 3: đánh giá kiến thức người nuôi bệnh về bệnh tai biến mạch máu não tại khoa nội thần kinh – bvđkttag

BAI3HNKHD-DANH_GIA_KIEN_THUC_NGUOI_NHA_NOI_TK.pdf

Check Also

[hnkhđd] bài 7: nhận xét bốn trường tràn khí màng phổi có hoặc không tràn khí dưới da do thủ thuật và chăm sóc tại khoa icu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *