Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2009 / Hiệu quả thải sắt trong điều trị ở trẻ em mắc β thalassemia tại bệnh viện an giang

Hiệu quả thải sắt trong điều trị ở trẻ em mắc β thalassemia tại bệnh viện an giang

HIEU-QUA-THAI-SAT-TRONG-DIEU-TRI-O-TRE-EM-MAC-THALASSEMIA-TAI-BVAG.pdf

Check Also

Khảo sát kiến thức người chăm sóc trẻ nhiễm hiv và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị tại phòng khám ngoại trú nhi bệnh viện an giang

KHAO-SAT-KIEN-THUC-NGUIO-CHAM-SOC-TRE-NHIEM-HIV-VA-CAC-YEU-TO-ANH-HUONG-DEN-TUAN-THU-DIEU-TRI-TAI-PK-NGOAI-TRU-NHI-BVAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *