Home / Tài liệu - Văn bản / Tài liệu y học / Hiệu quả của điều trị ATORVASTATIN trước đây trên tần suất viêm phổi bệnh viện và đánh giá dấu ấn sinh học ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não

Hiệu quả của điều trị ATORVASTATIN trước đây trên tần suất viêm phổi bệnh viện và đánh giá dấu ấn sinh học ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não

Effect of Prior Atorvastatin Treatment on the Frequency of Hospital Acquired Pneumonia and Evolution of Biomarkers in Patients with Acute Ischemic Stroke: A Multicenter Prospective Study.

Biomed Res Int. 2017; 2017: 5642704.

Published online 2017 Mar 5. doi:  10.1155/2017/5642704

Yu Y1Zhu C2Liu C3Gao Y1.

 

Mục tiêu: Đánh giá liệu những bệnh nhân trước đây điều trị atorvastatin có giảm tần suất viêm phổi bệnh viện?

Phương pháp: Tổng cộng 492 bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp Glasgow ≤ 8 điểm được đưa vào nghiên cứu. Nhóm trước đây có điều trị atorvastatin (n=268) và nhóm không có điều trị atorvastatin (n=224). Tất cả bệnh nhân được cho atorvastatin mỗi đêm trong suốt thời gian nằm viện. Tần suất viêm phổi bệnh viện và tử vong ở thời điểm 28 ngày được đo lường. Các mức độ của dấu ấn viêm sinh học: bạch cầu, procalcitonin, TNFα và Interleukin-6 được đo lường.

Kết quả: Không có sự khác nhau có ý nghĩa về tỷ lệ viêm phổi bệnh viện giữa nhóm trước đây điều trị atorvastatin và nhóm không có điều trị atorvastatin  (24.74% so với 24.55%, p>0.05) và tử vong ở thời điểm 28 ngày (50.72% so với 58.18%, p>0.05). Tuy nhiên, điều trị atorvastatin trước đây làm thay đổi tử vong liên quan đến thở máy (36.54% so với 58.14%, p=0.041) và chứng tỏ là yếu tố bảo vệ (HR, 0.564; 95%CI, 0.310-0.825), p=0.038). Nồng độ TNFα và interleukin-6 ở những trường hợp sử dụng atorvastatin trước đây viêm phổi thở máy thấp hơn những trường hợp không sử dụng atorvastatin viêm phổi thở máy (p<0.01).

Kết luận: Những bệnh nhân đột quị thiếu máu não cấp có sử dụng atorvastatin trước đây liên quan đến nồng độ thấp của TNFα và interleukin-6 và cải thiện kết cục viêm phổi thở máy.
Người dịch: Bs Mai Nhật Quang, trưởng khoa Nội thần kinh

Advertisements

Check Also

Chẩn đoán phân biệt viêm cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim “thật sự” bằng chụp MRI tim trên BN với chẩn đoán lâm sàng NMCT không tắc nghẽn mạch vành: một phân tích gộp

Myocarditis or “true” infarction by cardiac magnetic resonance in patients with a clinical diagnosis of myocardial …