Home / Phòng cđt - qlcl / Giới thiệu phòng chỉ đạo tuyến – quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng chỉ đạo tuyến – quản lý chất lượng

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang lập Đề án thành lập Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng trên cơ sở thực hiện tốt Đề án 1816 của Bộ Y tế và Quản lý chất lượng bệnh viện. Đồng thời BVĐKTTAG đang trong giai đoạn nâng cấp lên BV hạng I.

Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang được Sở Y tế phê duyệt Đề án thành lập Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng theo Quyết định số 649/QĐ-SYT vào ngày 05/3/2013 .

Do điều kiện khó khăn về cơ sở mãi đến ngày 08/05/2013 Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng mới chính thức đi vào hoạt động.

Phòng Chỉ đạo tuyến và quản lý chất lượng có nhiệm vụ:

Chỉ đạo tuyến

          Đào tạo

          Nghiên cứu khoa học

          Quản lý chất lượng bệnh viện

Số điện thoại nội bộ: 505

Điện thoại đường dài số :0763.727108

Địa chỉ email của phòng: phongchidaotuyenbvag@gmail.com

Check Also

Quy chế hoạt động của hđqlcl

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo quyết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *