Home / Giới thiệu / Giới thiệu ban giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Giới thiệu ban giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

 

 HIỆN NAY

gd-nguyenthihanh

pgd-phamngoctrung

pgd nguyentriethien

GIÁM ĐỐC

BSCKII

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII

PHẠM NGỌC TRUNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII

NGUYỄN TRIẾT HIỀN

Check Also

htqlcl

Hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện đktt an giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *