Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2012 / Giá trị siêu âm dopller trong chẩn đoán dây rốn quấn cổ

Giá trị siêu âm dopller trong chẩn đoán dây rốn quấn cổ

Nguyễn Thị Mỹ Linh,  Nguyễn Văn Thắng, Đoàn Hữu Đức, Nguyễn Thị Thiên Thanh

GIA-TRI-SIEU-AM-DOPLLER-TRONG-CHAN-DOAN-DAY-RON-QUAN-CO.pdf

Check Also

Đánh giá hiệu quả của vận động sớm trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp

Chuyền đề điều dưỡng:Nguyễn Công Thành, Lê Thị Thu Hồng, Thái Kim Hồng, Điêu Thanh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *